عشق در یک لحظه پدید می آید و دوست داشتن در امتداد زمان این اساسی ترین تفاوت بین دوست داشتن و عشق است.

                                                                             

زندگی کوتاه تر از ان است که عشق ورزیدن را برای لحظه ی اخر بگذاریم.

                                                                                         

بنویس با خط الماس رو تن نازک شیشه که بدون نور چشمات شب من سحر نمیشه.

 


 

نوشته شده توسط مهناصمدزاده در پنجشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۰ ساعت 21:51 موضوع | لینک ثابت


عشق با غرور زیباست ئلی اگر عشق را به قیمت فرو ریختن دیوار غرور گدایی کنی انوقت است که دیگر عشق نیست صدقه است.


 

نوشته شده توسط مهناصمدزاده در پنجشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۰ ساعت 21:43 موضوع | لینک ثابت


بوسه ابتکاریست از طبیعت   برای زمانیکه احساس در کلام نمیگنجد


 

نوشته شده توسط مهناصمدزاده در پنجشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۰ ساعت 13:56 موضوع | لینک ثابت


پروانه به دور شمع گشت و پرش سو خت عاشق به دور معشوق گشت و جگر ش سوخت       


 

نوشته شده توسط مهناصمدزاده در پنجشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۰ ساعت 13:46 موضوع | لینک ثابت


 عشق شاه کلیدی است که درهای خوشبختی را باز می کند 


 

نوشته شده توسط مهناصمدزاده در پنجشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۰ ساعت 13:26 موضوع | لینک ثابت


اگه تو عشق دیوانگی نباشه   عشق نیست


 

نوشته شده توسط مهناصمدزاده در پنجشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۰ ساعت 13:18 موضوع | لینک ثابت


دوتا ادم برفی که مییو نشون یه رود  بود عاشق هم میشن اونا ازعشق هم  اب میشن  به امید این که یه روزی توی رودخونهبه هم برسن


 

نوشته شده توسط مهناصمدزاده در پنجشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۰ ساعت 13:6 موضوع | لینک ثابت


زندگی دریایی طوفانیاست که قطب نمای ان محبت است


 

نوشته شده توسط مهناصمدزاده در پنجشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۰ ساعت 12:53 موضوع | لینک ثابت


عشق گلی است که دو باغبان ان را میپرورانند   عاشق و معشوق                              


 

نوشته شده توسط مهناصمدزاده در پنجشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۰ ساعت 12:40 موضوع | لینک ثابت


یه هیزم شکن وقتی خسته میشه که تبرش کند بشه   نه این که هیزماش زیاد باشه  تبر ما انسان ها هم باورهامونه   نه ارزوهامون


 

نوشته شده توسط مهناصمدزاده در پنجشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۰ ساعت 11:37 موضوع | لینک ثابت


کاش وقتی اسمان بارانیست چشم را با اشک باران تر کنیم  کاش وقتی تنها می شویم  لحظه ای یاد هم دیگر کنیم


 

نوشته شده توسط مهناصمدزاده در پنجشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۰ ساعت 11:24 موضوع | لینک ثابت


خدایا کسی را با کسی دوست مکن گرچه دوست کردی از همدگر جدا مکن  


 

نوشته شده توسط مهناصمدزاده در پنجشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۰ ساعت 10:59 موضوع | لینک ثابت


خدایا انکه در تنهاترین تنهاییم تنهای تنهایم گذاشت خواهشی دارم که در تنهاترین تنهاییش تنهای تنهایش مذار.

 


 

نوشته شده توسط مهناصمدزاده در شنبه هشتم مرداد ۱۳۹۰ ساعت 15:56 موضوع | لینک ثابت


سخن دل(1)

عشق مانند جنگ است اسان شروع می شود و سخت پایان می پذیرد.


 

نوشته شده توسط مهناصمدزاده در شنبه هشتم مرداد ۱۳۹۰ ساعت 14:47 موضوع | لینک ثابت